شهدای حوزه علمیه

نجف اشرف

شهيد فاضل سيّد محمّد باقر حسينيان