شهدای حوزه علمیه

نجف اشرف

شهيد حجة الإسلام سيد هادی قمی حسينی