شهدای حوزه علمیه

نجف اشرف

آية الله شهيد حاج سيّد محمّد رضا موسوي خلخالي