شهدای حوزه علمیه

نجف اشرف

شهيد علاّمة مجاهد سيد قاسم شبرّ